Програма медичних гарантій-2024: що чекає Україну у наступному році?

Під час перших засідань експертних груп було деталізовано та уточнено перелік послуг, які може отримати пацієнт, а також вимоги до надавачів медичних послуг щодо кількості фахівців та обладнання.  Зміни та напрацювання перших засідань є проміжними варіантами, які будуть фіналізовані на другому засіданні. Про хід роботи повідомили у прес-центрі НСЗУ.

Розповідаємо про основні пропозиції та дискусії на перших засіданнях експертних медичних груп щодо пріоритетних послуг в Програмі медичних гарантій.

Вагітність і пологи – що пропонується?

Під час засідання медичні експерти опрацювали пропозиції до пакетів  «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» та «Медична допомога при пологах».

Внесено ряд уточнень до назв лабораторних досліджень (зазначення повної назви). Зокрема:

 • додано в список необхідних лабораторних досліджень визначення плазмового протеїну (щонайменше 1 раз) та при умові ускладнення вагітності, застосуванні ЕКО – хоріонічного гонадотропіну;
 • підтримано пропозицію щодо застосування телемедичних консультацій  при проведенні необхідних інструментальних обстежень вагітних;
 • заняття в «Школі відповідального батьківства» організовуватимуть із залученням членів сім’ї до навчань, а також – за допомогою комунікаційних засобів телемедицини;
 • з метою раннього виявлення перинатальної депресії проводитимуться опитування вагітних за допомогою Единбурзької шкали;
 • додано експрес-тести на ВІЛ та сифіліс;
 • у вимогах  до спеціалістів – наявність сертифіката FMF у лікаря з УЗД.

В пакеті «Медична допомога при пологах» деякі пункти специфікацій доповнили.

Зокрема додано вимірювання С-реактивного білка; скринінг на стрептококи групи В (СВГ) при передчасних пологах; забір зразка пуповинної крові для визначення групи крові та резус-фактору у дітей народжених від жінок з негативним Rh.

А також підтримано пропозицію щодо організації цілодобового анестезіологічного забезпечення та забезпечення немедикаментозного або медикаментозного  знеболення, в тому числі – епідуральної анестезії.

Також запропоновано збільшити кількість лікарів-педіатрів-неонатологів з щонайменше однієї особи до чотирьох.

Також експерти дещо підсилили вимоги до закладів щодо наявності необхідного обладнання:

 • капнограф для визначення СО2;
 • вакуумний екстрактор плода;
 • щипці акушерські; і
 • нкубаційні трубки та повітроводи.

Окрім цього акцент зроблено на координації та скеруванні лікарями до фахівців пацієнток у разі виявлення психологічних проблем, толерантному ставленні та попередженні/ранньому виявленні ВІЛ, туберкульозу, гепатитів та ін., взаємодії та оперативному обміні інформацією щодо результатів забору біоматеріалів між ЗОЗ та підрядниками.

Неонатологія

У засіданні за напрямом “Неонатологія”  медичні експерти розглянули пропозиції щодо змін в пакети «Медична допомога новонародженим та медична реабілітація немовлят», «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» та «Неонатальний скринінг».

За результатами розгляду пропозицій було прийнято рішення про внесення змін до специфікацій у деякі пункти згаданих пакетів, зокрема:

 • забезпечення цілодобового догляду за передчасно народженими та/або хворими дітьми відбуватиметься з залученням батьків, зокрема, у відділенні інтенсивної терапії;
 • до списку обовʼязкового  забезпечення медичними препаратами додано  кофеїн цитрату;
 • пакет вимог до обладнання у відділеннях інтенсивної терапії та відділеннях постінтенсивного виходжування доповнили: кисневий концентратор;зволожувач повітря;  реанімаційний мішок для новонароджених; ларингоскоп із кликами 0,1; електричний молоковідсмоктувач.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

Деякі зміни внесено в пакет “Медична допомога при гострому інфаркті міокарда”.

Щодо обсягу медичних послуг з переліку лабораторних досліджень вирішено прибрати біохімічний аналіз крові на хлор. Уточнено, що в коагуляційному гомеостазі  тромбопластиновий час буде виконано або АЧТЧ, або АПТЧ. Креатинкіназа ізоферменти (МВ) в сироватці крові досліджуватиметься при необхідності.

До вимог щодо організації надання послуги вирішено внести наступні зміни:

 • палати або відділення інтенсивної терапії мають бути окремо від палат або відділень інтенсивної терапії інших профілів;
 • з переліку документів інфекційного контролю прибрано акцентування на коронавірусі.

У вимогах до спеціалістів буде розділено вимоги для закладів, які мають лабораторії та які не мають. У переліку обладнання додано апарат штучної вентиляції легенів.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті

Експерти також підтримали низку змін до пакета “Медична допомога при гострому мозковому інсульті”.

В обсязі послуг до пункту про первинний огляд пацієнта додано уточнення, що огляд має відбуватися у відділенні або кабінеті нейровізуалізації.

Пункт щодо проведення нейровізуалізації доповнено ангіографією. А також збільшено  можливість проведення консультації логопедом: з 48 годин до 72 годин.

Заходи профілактики доповнено призначенням медикаментів, необхідних для контролю хронічних захворювань.

У додаткових вимогах до обсягу послуг:

 • видалено проведення трансторакальної ехокардіографії та дуплексного сканування судин шиї.

Зміни вимог до організації надання послуги:

 • замість інсультного відділення дозволено створити інсультний блок;
 • в інсультному відділенні або блоці збільшено кількість ліжок із 4 до 8;
 • пункт про доступ до нейровізуалізації доповнено її обов’язковим проведенням протягом 60 хвилин з моменту поступлення пацієнта.

Додаткові вимоги до організації надання послуги:

 • з пункту про оснащення ангіографом видалена умова оренди, підряду та інших умов користування.

У вимогах до спеціалістів:

 • збільшено кількість медсестер з 4 до 8 осіб;
 • наявність фельдшерів-лаборантів доповнено вимогою “цілодобовий пост”.

Для цілодобового забезпечення якісної медичної допомоги посилено додаткові вимоги до спеціалістів:

 • збільшено з 2 до 4 осіб кількість таких фахівців: Лікар-нейрохірург та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний та/або лікар-рентгенолог.

Скопії

Під час засідання за напрямом “Скопії” обговорювалися  пропозиції до пакетів з раннього виявлення онко: “Гістероскопія”, “Бронхоскопія”, “Езофагогастродуоденоскопія”, “Колоноскопія” та “Цистоскопія”.

Обсяг медичних послуг в усіх 5 пакетах не зазнав суттєвих змін. У  пакеті “Бронхоскопія”  експерти додали до специфікацій, що забір та направлення біологічного матеріалу, взятого під час процедури, робитимуть  не лише для проведення гістологічного дослідження, а й для цитологічного або мікробіологічного.

Дискутувала робоча група над питанням щодо вилучення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з пунктів, що стосуються інфекційного контролю за особливо небезпечними інфекційними хворобами. Проте, обговоривши ситуацію із захворюваності на  COVID-19 в Україні та проаналізувавши дані ВООЗ, експерти зійшлися в думці не вилучати цю норму з вимог до організації надання послуг.

Прокрутка до верху