Диджиталізація та «дорожня мапа»: уряд вніс зміни у процедуру проходження медико-соціальної експертизи

ЗСУ

Робоча група під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розробила «дорожню мапу» для покращення системи медико-соціальної експертизи. Про це повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Робоча група під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля розробила «дорожню мапу» для покращення системи медико-соціальної експертизи. Про це повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Ми в Мr.Блістері почитали «Порядок здійснення в особливий період обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я державної та комунальної власності, державними установами Національної академії медичних наук, в яких військовослужбовці перебували (перебувають) на лікуванні, та військовими частинами, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки», який затвердив уряд.

Що у документі?

 1. Порядок, який затвердив Кабмін, визначає механізм обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між закладами охорони здоров’я установами Національної академії медичних наук, в яких військовослужбовці перебували на лікуванні, та органами військового управління, з’єднаннями, військовими частинами, вищими військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил, а також районними, міськими територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки або їх структурними підрозділами.
 2. Для обміну документами військовослужбовців використовуються системи електронного документообігу Міноборони, ЗСУ, тощо з медичними та іншими закладами.
 3. Система електронного документообігу повинна відповідати вимогам законодавства до форматів даних, сервісу інтеграції до системи взаємодії та вимогам нормативно-правових актів у сфері захисту інформації.
 4. Реєстрація осіб, уповноважених закладом охорони здоров’я для роботи в системі електронного документообігу, здійснюється власником такої системи на підставі звернення керівника закладу охорони здоров’я, в якому зазначається перелік відповідних осіб. Підписання і надсилання оригіналів медичних та інших документів або їх копій через е-систему документообігу здійснюють відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги”. Електронні копії паперового документа засвідчуються електронним підписом та печаткою, які базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи печатки. Паперові копії електронного документа засвідчуються печаткою закладу охорони здоров’я, військової частини, територіального центру комплектування та соціальної підтримки і підписом уповноваженої особи, яка створила копію

Заклади охорони здоров’я, військові частини, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки здійснюють надсилання таких документів в електронній формі:

 •  іменного списку військовослужбовців, які поступили на стаціонарне лікування до закладу охорони здоров’я та вибули з нього, із зазначенням найменування закладу охорони здоров’я, військового звання, прізвища, власного імені, по батькові (у разі наявності), дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) або особистого номера військовослужбовця, умовного найменування військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу, дати госпіталізації, дати виписки, потреби в наданні довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
 • постанови військово-лікарської комісії, оформленої у вигляді свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії;
 • довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
 • рапорта військовослужбовця про надання йому відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення військово-лікарської комісії або про звільнення з військової служби за станом здоров’я.
 • У рапорті військовослужбовця зазначається умовне найменування військової частини і повне найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки або закладу охорони здоров’я, до яких необхідно передати медичні та інші документи, адреса місця перебування під час відпустки або місця проживання (перебування);
 • витягу з наказу по особовому складу командира (керівника) військової частини;
 • витягу з наказу по стройовій частині командира (керівника) військової частини;
 • відпускного квитка;
 • згоди військовослужбовця на збір та обробку персональних даних.

У разі потреби заклади охорони здоров’я, військові частини, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть здійснювати обмін іншими документами.

 1. Медичні та інші документи військовослужбовця через систему електронного документообігу надсилаються:
 • військовою частиною, в якій військовослужбовець проходить військову службу, до закладу охорони здоров’я, де він перебуває на лікуванні, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
 • військовою частиною, в якій військовослужбовець проходить військову службу, до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначеного у рапорті військовослужбовця, — довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), витяг з наказу по особовому складу командира (керівника) військової частини, витяг з наказу по стройовій частині командира (керівника) військової частини, відпускний квиток;
 • штатною військово-лікарською комісією до закладу охорони здоров’я, де військовослужбовець перебуває (перебував) на лікуванні, — постанова військово-лікарської комісії, оформленої у вигляді свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії;
 • закладом охорони здоров’я до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, та до найближчого військово-медичного закладу охорони здоров’я протягом одного дня з моменту, коли військовослужбовець поступив на стаціонарне лікування до закладу охорони здоров’я або вибув з нього, — іменний список військовослужбовців, які поступили на стаціонарне лікування (обстеження) до закладу охорони здоров’я та вибули з нього, інші документи у разі потреби;
 • закладом охорони здоров’я до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу, і територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які зазначені в рапорті військовослужбовця, не пізніше дня завершення його лікування та виписки із закладу охорони здоров’я — постанова військово-лікарської комісії, оформлена у вигляді свідоцтва про хворобу чи довідки військово-лікарської комісії, виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, рапорт військовослужбовця про надання йому відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), про звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення військово-лікарської комісії або про звільнення з військової служби за станом здоров’я з метою взяття на військовий облік (виключення з військового обліку), інші документи у разі потреби.

За згодою військовослужбовця у разі відсутності технічної можливості для надсилання документів в електронній формі через систему електронного документообігу такий військовослужбовець в день виписки із закладу охорони здоров’я може отримати особисто медичні та інші документи і подати їх до:

 • військової частини, в якій він проходить військову службу;
 • територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до якого військовослужбовець направляється для взяття на військовий облік (виключення з військового обліку) у зв’язку із звільненням з військової служби за станом здоров’я;
 • територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проведення відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) чи місцем перебування на час звільнення від виконання службових обов’язків на підставі рішення військово-лікарської комісії.

Військовослужбовець в день виписки із закладу охорони здоров’я має право за бажанням особисто отримати медичні та інші документи та подати їх до військової частини, в якій він проходить військову службу, або територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до якого він направляється.

Підставою для видачі медичних та інших документів військовослужбовцю є подана керівнику закладу охорони здоров’я заява, в якій зазначається умовне найменування військової частини, в якій він проходить військову службу, або повне найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до якого він направляється.

У разі надіслання закладом охорони здоров’я документів військовослужбовця в електронній формі військовослужбовцю або особі, що його супроводжує, видаються оригінали документів, на яких проставляється відмітка штампа і відмітка із зазначенням дати надіслання їх в електронній формі та реєстраційного номера в системі електронного документообігу.

Військова частина протягом одного календарного дня розглядає отримані від закладу охорони здоров’я або територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи і за результатами їх розгляду надсилає через систему електронного документообігу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зазначено в рапорті військовослужбовця, або закладу охорони здоров’я, де він перебуває на лікуванні, документи, зазначені в абзацах другому та третьому пункту 5 цього Порядку.

Документи можуть надсилатися у паперовій формі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначеного у рапорті військовослужбовця, або закладу охорони здоров’я, де він проходить лікування, у разі відсутності технічної можливості у військовій частині.

Оригінал довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) надсилається військовою частиною військовослужбовцю за його зверненням на зазначену ним адресу та у разі потреби до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначеного в його рапорті, або закладу охорони здоров’я, де він проходить лікування.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом одного дня розглядає отримані від закладу охорони здоров’я або військовослужбовця документи та за результатами розгляду у разі потреби надсилає їх через систему електронного документообігу до військової частини, в якій військовослужбовець проходить військову службу, для надання військовослужбовцю відповідної відпустки, звільнення з військової служби, взяття на військовий облік (виключення з військового обліку).

Документи можуть надсилатися у паперовій формі до військової частини у разі відсутності технічної можливості у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У разі коли військовослужбовець прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначеного в рапорті, раніше ніж військова частина надіслала необхідні документи, військовослужбовець зараховується на відповідний облік, а військова частина, в якій проходить службу військовослужбовець, невідкладно інформується про його прибуття та необхідність надання відповідних документів.

Заклади охорони здоров’я, військові частини, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відповідають за надання у повному обсязі документів, достовірність, актуальність та повноту інформації, що міститься у поданих документах.

Повний текст документу доступний за посиланням

Прокрутка до верху