МОЗ оприлюднило місця для розподілу в інтернатуру

Залишився місяць навчання майбутнім випускникам медичних спеціальностей, більшість з яких вже склали тестовий іспит КРОК-2. У тренінгових центрах закладів вищої медичної освіти (ЗВО) тривають об’єктивні структуровані клінічні іспити (ОСКІ) для випускників.

Для забезпечення виконання вимог наказу МОЗ від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру» щодо організації розподілу випускників в інтернатуру МОЗ було доведено до відома ЗВО інформацію щодо місць для підготовки в інтернатурі (в розрізі спеціальностей, баз стажування та місць освітньої частини підготовки в інтернатурі) для рейтингового розподілу випускників бюджетної форми навчання.

Цю інформацію було доведено до кожного ЗВО, що здійснює випуск осіб, які навчалися коштом державного бюджету за спеціальностями «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медична психологія».

Станом на сьогодні, це 13 закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МОЗ, та 4 заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН.

Запровадження рейтингового розподілу випускників в інтернатуру та припинення практики так званих «гарантійних листів» було здійснено МОЗ з метою забезпечення справедливості та доброчесності процесу розподілу.

Цьогоріч рейтинг випускників формується на основі академічної успішності, що включає середній бал та результат складання тестового іспиту КРОК-2, конвертовані у 200-бальну шкалу, відповідно до формули, наведеної у підпункті 1 пункту 4 розділу ІІ Положення про інтернатуру.

У разі рівності результатів академічної успішності може враховуватися сімейний стан, наявність статусу особи з інвалідністю випускника та/або членів його сім’ї.

На сьогодні у ЗВО розпочався процес формування комісій з розподілу в інтернатуру. Для забезпечення об’єктивності та неупередженості процесу до складу комісій будуть включені як співробітники ЗВО, так і представники студентського самоврядування, професійних асоціацій, департаментів охорони здоров’я місцевих військових адміністрацій та МОЗ.

З метою забезпечення прозорості та відкритості процесу розподілу в інтернатуру започатковано практику оприлюднення місць для розподілу на офіційних вебсайтах університетів та МОЗ. Крім того, на вебсайті кожного ЗВО також оприлюднюється рейтинг випускників. Таким чином, кожен випускник може наперед ознайомитися з власним рейтингом та наявними місцями для розподілу в інтернатуру.

Зазначимо, що з місцями для розподілу в інтернатуру в розрізі ЗВО можна ознайомитися в рубриці «Освіта» у розділі «Інтернатура».

Водночас звертаємо вашу увагу, що нині МОЗ розпочато роботу щодо створення електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру, впровадження якої забезпечить автоматизацію процесу розподілу в інтернатуру та мінімізацію корупційних ризиків у цій сфері.

Джерело

Прокрутка до верху