МОЗ завершило процедуру пре-бенчмаркінгу нацсистеми фармрегулювання. Що таке бенчмаркінг і як він вплине нароботу фармацевтів? 

МОЗ

ВООЗ здійснює цю оцінку задля підтримки держав-членів у зміцненні їх систем регулювання. Як пише прес-центр МОЗ, інструмент глобального порівняльного аналізу є основним засобом, за допомогою якого ВООЗ об’єктивно оцінює регуляторні системи та включає концепцію «рівнів зрілості» або ML.

Шкала зрілості містить максимум 4 рівні: від першого (наявність деяких елементів системи регулювання ринку лікарських засобів) до четвертого (національна система фармрегулювання працює на просунутому рівні результативності та постійно вдосконалюється).

Міністерство наразі завершило процедуру самооцінки національної регуляторної системи, а саме проаналізувало українське фармрегулювання за 269-ма параметрами, успішно верифікувало самоаналіз із групою експертів ВООЗ в рамках серії зустрічей та намітило план наступних кроків.

«Україна прагне отримати третій рівень оцінки зрілості національної системи фармрегулювання від ВООЗ. Наразі ми успішно завершили процедуру пре-бенчмаркінгу — валідації самооцінки, отримали рекомендації від технічних експертів ВООЗ та формуємо три групи національних експертів, що відправляться у складі делегацій ВООЗ до Філіппін, Єгипту та Малайзії як спостерігачі. Отриманий досвід вони використають для розуміння процесу та якісної підготовки до безпосередньої оцінки національної регуляторної системи України під час бенчмаркінгу від ВООЗ», — зазначила заступниця міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко.

Глобальну оцінку національної регуляторної системи від ВООЗ Україна розпочала ще у 2021 році та планує завершити у 2024. У процес активно залучені Державний експертний центр МОЗ та Держлікслужба, що дозволяє максимально ґрунтовно здійснювати аналіз та доводить стабільність й експертність національних держорганів у сфері фармрегулювання. Тривалість роботи місії, яка здійснюватиме глобальну оцінку та дати проведення вже безпосередньо бенчмаркінгу визначатимуться у жовтні.

Всі країни, які звертаються до ВООЗ для порівняння своєї регуляторної системи з використанням процедури бенчмаркінгу, дотримуються чіткого процесу: спершу здійснюють самооцінку національної системи фармрегулювання, потім цей самоаналіз валідують експерти ВООЗ, і лише після того проводиться безпосередньо формальний процес бенчмаркінгу.

Оцінка регуляторної системи здійснюється за 9 напрямами: вивчається загальна структура фармрегулювання країни та вісім її функцій — реєстрація препаратів та дозвіл на реалізацію, фармаконагляд, нагляд та контроль за ринком лікарських засобів, регуляторні інспекції, лабораторні дослідження, нагляд за проведенням клінічних випробувань препаратів та дозвільна процедура нацрегулятора щодо випуску серій лікарських засобів.

Справка МБ

Що таке «бенчмаркінг» простими словами?

Бенчмаркінг (англ. Benchmarking) — це процес пошуку стандартного чи еталонного економічно ефективнішого підприємства-конкурента для порівняння із власним та переймання його вдалих методів роботи.

Прокрутка до верху