Як аптеці обійти конкурентів?

Конкуренти не дрімають. У них, як на зло, завжди більше грошей, ніж у нас. Як же обійти їх або хоча б витримати конкуренцію? Існує тільки два шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства: за рахунок вірного вибору стратегії розвитку і зростання операційної ефективності.

0
58
Стратегія

Вірний стратегічний вибір

Приклади роботи компаній, які зробили правильний вибір, найлегше знайти на ринку продуктів харчування. Ми всі бачимо, як вдале позиціонування дає стратегічні переваги: невеликі маркети в спальних районах, супермаркети вихідного дня, мега- і гіпермаркети для дрібнооптових покупців. Це зразки успішних конкурентних стратегій.

Відома роздрібна торгова компанія, що спеціалізується на ринку продажів мобільних телефонів, розділила свої точки за трьома напрямками: дешеві «трубки» для молоді, апарати бізнес-класу і елітарні, тим самим першою зайнявши основні сегменти і залишивши конкурентам можливість тільки слідувати за собою.

Цікаві (і успішні) стратегії колишніх маркетів ДЦ (тепер Watsons), які першими познайомили нас з форматом відкритої торгівлі парафармацевтической і фармацевтичною продукцією. Класикою успішної стратегії можна вважати «Макдональдс».

Чи існують можливості для створення потужної успішної стратегії на фармринку? Звісно так. І залежить її поява, в першу чергу, від сміливості підприємницької думки.

Підвищення операційної ефективності

Друга можливість збільшення конкурентоспроможності підприємства – підвищення операційної ефективності – більш передбачувана, ніж вірність вибору стратегії. Це, по суті, поліпшення управління внутрішніми процесами на своєму підприємстві.

Перед тим, як докладніше зупинитися на принципах підвищення операційної ефективності, варто звернути увагу на кілька моментів. Серед власників аптек і аптечних мереж поширені певні помилки: чим більше точок, тим більше грошей заробимо; гарне місце – повна гарантія високого прибутку. Такі твердження шкідливі, під їхнім впливом багато хто пасивно очікує дива. А воно може статися, тільки якщо бізнес буде керованим. Це передбачає:

 • системність і комплексність (управління має пронизувати всі процеси і структури компанії);
 • процесний підхід (управління процесами, а не функціями);
 • логіку і відтворюваність дій (алгоритми прийняття управлінських рішень);
 • налагоджену і надійну логістику (всередині і поза компанією).

Щоб перетворити аптеку на саморегульовану, логічну і життєздатну систему, потрібно володіти високою компетентністю в сфері менеджменту. Правильний операційний менеджмент дає можливість управляти бізнесом на відстані, не вимагає щохвилинної присутності керівника на робочому місці, гарантує досягнення запланованих показників, підвищує мотивацію співробітників (залучає їх до управління та відповідальності за свою роботу).

Крім того, зростає задоволеність покупців за рахунок зниження дефектури, розширення переліку послуг, швидкого реагування на ринкові зміни і клієнтські очікування. Отже, гарантується стійка конкурентна перевага. В такому випадку є можливість розширювати бізнес з високим ступенем ефективності: виведення нових точок на планований рівень досягається набагато швидше. Останнє дуже актуально для нашого ринку, так як ми стаємо свідками переважно екстенсивного шляху розвитку аптечних мереж. Збільшення обсягу продажів досягається за рахунок відкриття нових, часто посередніх і безликих точок, тобто тиражування хаосу.

Про ступінь ефективності оперативного управління аптекою можна судити за такими ключовими показниками:

 • кошти, «заморожені» в товарних запасах (повинні бути мінімальні і бажано за рахунок товарних кредитів постачальників);
 • оборотність активів (чим вона вище, тим краще);
 • оптимальність асортименту (мінімізація дефектури);
 • наявність неліквідних товарів (їхня кількість має бути на мінімальну суму);
 • продуктивність праці (сума прибутку на одного співробітника – якомога вище).

Якщо всі ці показники свідчать про ефективне управління, то бізнес стає логічним і прогнозованим, захищеним від непередбачуваного впливу людського фактора. У діяльності компанії немає білих плям, прийняття управлінських рішень відбувається за певним алгоритмом, тобто дії співробітників відтворювані, що дає планований позитивний результат.

Тестом на ефективне тактичне управління є восьмигодинний робочий день керівника, а також реальність 24-денної відпустки для ключових співробітників без жодного збитку для справи.

Яким буде результат

В основі оптимізації операційного управління лежить постановка (інжиніринг або реінжиніринг) і опис бізнес-процесів. Ця робота тривала і трудомістка, потребує чималої компетентності в різних сферах менеджменту. В результаті її проведення компанія отримує можливість створити інформаційне поле для підтримки управлінських рішень (це завжди велика проблема для аптечних підприємств). Таким чином, забезпечується база для постановки наступних систем: контролю, аналітичної звітності, документообігу, бюджетування, внутрішнього аудиту (дозволить регулярно перевіряти і підтримувати систему контролю за якістю процесів).

Отримує компанія і додаткові плюси:

 • Кожен бізнес-процес має господаря, відповідального за результати.
 • Облік витрат дозволяє ними керувати.
 • Управлінський облік допомагає приймати точні рішення.
 • Тестування кадрів дозволяє встановити збіг особистих і корпоративних цілей.
 • Тестування управлінських рішень виявляє ступінь їхньої відповідності очікуваному результату.

Без розуміння того, що треба постійно працювати над стратегією підприємства та оптимізацією його внутрішніх процесів, конкурентів перемогти неможливо. У цьому плані до керівника висуваються обов’язкові вимоги: ініціативність, активність, особистий приклад, відповідальність. Шукати шляхи підвищення конкурентоспроможності він може самостійно, а може скористатися послугами фахівців з управлінського консультування. Це дозволить заощадити час і бути впевненим в надійності результатів.

Вікторія КИДОНЬ

Використані фото Shutterstock/FOTODOM UKRAINE

НАПИШІТЬ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here