Як створення спроможної мережі закладів охорони здоров’я позначиться на пацієнтах та лікарях?

На даний час відбувається попередній захист проєктів та проводяться консультації. З 8 червня при МОЗ почне працювати робоча група, до якої увійшли представники МОЗ, НСЗУ, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, народні депутати та міжнародні партнери, розпочинається публічний розгляд пропозицій щодо визначення спроможної мережі медзакладів кожної області та проєкт плану розвитку госпітального округу.

Що є спроможною мережею закладів охорони здоров’я і як її створення позначиться на пацієнтах?

Спроможною мережею закладів охорони здоров’я вважається мережа надавачів медичних послуг, що забезпечує медичне обслуговування в межах відповідного госпітального округу. Спроможна мережа дає змогу організувати належну якість медобслуговування і доступність для населення, а також ефективне використання наявних ресурсів.

До спроможної мережі закладів охорони здоров’я в межах госпітального округу входять:

 • надкластерні ЗОЗ
 • кластерні ЗОЗ
 • загальні ЗОЗ
 • надавачі первинної медичної допомоги
 • центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф із пунктами постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

Як формується спроможна мережа?

Спроможна мережа формується на основі госпітальних округів – територій, у межах яких забезпечене надання медичної та реабілітаційної допомоги. Госпітальні округи, своєю чергою, діляться на госпітальні кластери.

У межах госпітальних округів функціонують загальні, кластерні та надкластерні багатопрофільні лікарняні заклади охорони здоров’я, а також надавачі інших медичних послуг.

Кластерні заклади ЗОЗ

Загальні, кластерні та надкластерні ЗОЗ відрізняються за обсягом медичної та реабілітаційної допомоги, а також кількістю населення, яке обслуговують на цих територіях.

Отже:

 • Кластерний заклад охорони здоров’я — багатопрофільний лікарняний заклад, спроможний забезпечити на території госпітального кластера потребу населення в медичному обслуговуванні у найбільш поширених захворюваннях і станах за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного КМУ.
 • Надкластерний заклад охорони здоров’я — багатопрофільний лікарняний заклад, в якого наявні ресурси та технології, орієнтовані на забезпечення медичного обслуговування у найбільш складних та/або рідкісних випадках захворювань населення всього госпітального округу за напрямами медичного обслуговування в стаціонарних умовах відповідно до переліку, визначеного КМУ.

Після погодження з МОЗ обласні та Київська адміністрації мають затвердити кожен свою спроможну мережу і план розвитку госпітального округу. Передбачено, що плани розвитку регіони переглядатимуть і заново погоджуватимуть з МОЗ не рідше ніж один раз на три роки.

Як буде працювати спроможна мережа?

Надкластерні ЗОЗ можуть працювати за 28-ма напрямами медичного обслуговування:

 1. акушерство і гінекологія (ІІІ рівень перинатальної допомоги)
 2. анестезіологія (інтенсивна терапія в невідкладних станах)
 3. гастроентерологія
 4. гематологія
 5. неонатологія
 6. ендокринологія
 7. інтенсивна терапія
 8. інфекційні хвороби
 9. кардіологія
 10. кардіохірургія
 11. комбустіологія
 12. неврологія
 13. нейрохірургія
 14. нефрологія
 15. отоларингологія
 16. офтальмологія
 17. ортопедія і травматологія
 18. паліативна медична допомога
 19. пульмонологія
 20. реабілітація
 21. ревматологія
 22. судинна хірургія
 23. терапія
 24. торакальна хірургія
 25. урологія
 26. хірургія, зокрема дитяча
 27. щелепно-лицева хірургія
 28. трансфузіологія

Госпітальний кластер

Госпітальний кластер функціонуватиме в межах району адміністративно-територіальної одиниці. Він матиме один кластерний заклад, що обслуговуватиме щонайменше 120 тис. населення і буде розташований, як правило, в адміністративному центрі району.

Усього кластерні ЗОЗ можуть працювати за 20-ма напрямами медичного обслуговування:

 1. акушерство і гінекологія (ІІ рівень перинатальної допомоги)
 2. алергологія
 3. анестезіологія (інтенсивна терапія в невідкладних станах)
 4. дерматовенерологія
 5. ендокринологія (крім хірургічних втручань)
 6. Інфекційні хвороби
 7. кардіологія, зокрема інтервенційна кардіологія
 8. неврологія
 9. нейрохірургія
 10. отоларингологія
 11. педіатрія
 12. реабілітація
 13. терапія
 14. ортопедія і травматологія
 15. урологія
 16. хірургія, зокрема судинна
 17. офтальмологія
 18. паліативна медична допомога
 19. психіатрія
 20. трансфузіологія

В обласних центрах і містах із населенням понад 300 тис. осіб та Києві кількість кластерних ЗОЗ визначають із розрахунку – один такий заклад на 150 тис. осіб.

При цьому так само, як і в інших госпітальних кластерах, беруть до уваги територіальну доступність до медобслуговування та спроможність таких закладів забезпечити надання медпослуг за мінімальними (базовими) напрямами.

Загальний ЗОЗ обслуговуватиме одну або кілька територіальних громад і розрахований на 40000 населення, що мешкає в радіусі 60 км.

Як і на вищих рівнях, важливе значення для доступності до медобслуговування тут має не лише обсяг і види медичних послуг, а й транспортне сполучення і якість дорожнього покриття. Необхідно забезпечити прибуття до загального ЗОЗ протягом не більше ніж 60 хв. Якщо це не вдається зробити через особливості рельєфу чи відсутність доріг, зона обслуговування може бути меншою, ніж 60 км.

Загальні ЗОЗ працюють за шістьма напрямами медичного обслуговування:

 1. анестезіологія (інтенсивна терапія в невідкладних станах)
 2. неврологія
 3. інфекційні хвороби
 4. ортопедія і травматологія
 5. терапія
 6. хірургія

Конкурс на посаду керівника ЗОЗ спроможної мережі

Із набранням чинності Постановою № 174 змінюються умови Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального ЗОЗ, а саме — у конкурсній комісії обов’язково має бути представник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я області, Києва чи Севастополя.

Прокрутка до верху