Рахункова палата перевірила звітність МОЗ за позиками МБРР та виявила низку суттєвих недоліків

Фахівці Рахункової палати провели фінансовий аудит проєктів «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні» та «Додаткове фінансування проєкту “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”», що підтримуються позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку, повідомляє пресцентр Рахункової палати.

МОЗ звітувало перед МБРР про використання понад 58 млн дол. США за першим проєктом, а також майже 121 млн дол. США – за другим. Подані звіти не містять суттєвих викривлень. Цільове використання коштів забезпечене.

Але фінансовий аудит за цими проєктами засвідчив, що у системі внутрішнього контролю МОЗ існують суттєві недоліки, а система бухгалтерського обліку та звітності є неефективною та недостатньо надійною.

Звіти формуються без участі посадовців МОЗ

Звіти за позиками МБРР формуються на підставі загального обліку, щодо ведення якого відсутні методичні рекомендації. Порядок формування планових показників звіту щодо використання коштів не визначався. Посадові особи МОЗ не підписували звіти: їх формував, підписував і відправляв залучений за договором консультант фактично без участі міністерства.

Через відсутність цілісної системи внутрішнього контролю не здійснювалося управління ризиками та моніторинг недоліків, не встановлювався порядок обміну інформацією між внутрішніми та зовнішніми користувачами. Плани діяльності МОЗ на 2021 та 2022 роки не передбачали заходів, строків виконання, індикаторів та відповідальних виконавців за впровадження спільних зі Світовим банком проєктів.

Недоліки облікової політики МОЗ

Положення про облікову політику МОЗ не переглядалося з 2018 року. Аудит встановив, що дані загального та бухгалтерського обліку не синхронізуються між собою, а операції за позиками МБРР в бухгалтерському обліку не виокремлені, як того вимагає операційний посібник до угод про позики.

Фактичні недоліки:

  1. Система управління документообігом, яка б автоматизувала облік та формування звітності за проєктами, фактично не створена. Записи за операціями в іноземній валюті до 2022 року включно здійснювалися вручну. План рахунків бухгалтерського обліку МОЗ не адаптований до програмного забезпечення. Як наслідок, записи вносилися за субрахунками, не передбаченими у плані.
  2. Деякі господарські операції відображені невірно та з порушенням законодавства. Зокрема, відсутні дані за першим проєктом про не розподілене наприкінці 2022 року медичне обладнання вартістю майже 14 млн гривень, а оприбуткування контейнерів для медичних відходів на суму понад 4 млн грн здійснювалося за відсутності первинних документів.
  3. Ретроактивне фінансування, тобто відшкодування витрат за раніше придбані вакцини проти COVID-19, за першим проєктом становило 30 млн дол. США, за другим – 120 млн дол. США. Процедура ретроактивного фінансування не визначена, що впливає на прозорість здійснення видатків за проєктами. Ці кошти не підлягають відображенню в бухгалтерському обліку МОЗ, оскільки перераховуються з рахунку позики до держбюджету.
  4. Через повномасштабне вторгнення рф в Україну темпи вакцинації населення проти COVID-19 значно сповільнилися, тож на відшкодування витрат на вакцинацію за першим проєктом спрямували всього 13 млн дол. США. Наприкінці 2022 року невикористані 17 млн дол. США перерозподілили на оснащення генераторами закладів охорони здоров’я.
  5. Аудит встановив, що у 2022 році МОЗ недоотримало від ЮНІСЕФ 2 888 одиниць медичного обладнання для холодового ланцюга на суму майже 5 млн дол. США. Попри відставання від графіку поставок на 8 місяців, зміни до Угоди між МОЗ та ЮНІСЕФ не вносилися. Інформація щодо інсталяції обладнання відсутня.
  6. Фахівці Рахункової палати не отримали достатньої впевненості у фактичному обсязі послуг Контакт-центру МОЗ, оплачених за кошти проєкту додаткового фінансування, оскільки ця інформація є конфіденційною. Контроль за обсягом послуг, наданих Контакт-центром, з боку МОЗ недостатній.

Рішення та Звіти про результати аудиту будуть опубліковані на офіційному вебсайті Рахункової палати. Відповідальний за проведення контрольних заходів – член Рахункової палати Василь Невідомий.

Прокрутка до верху