Функціональна медицина: принципи, практики та критика

doctor reviewing genetic analysis tablet computer functional medicine

Функціональна медицина стала популярним альтернативним підходом до охорони здоров’я, що набирає обертів серед лікарів та фармацевтів по всьому світу.

Оскільки хронічні захворювання продовжують вражати значну частину дорослого населення, причому приблизно 50% мають принаймні одне хронічне захворювання, а 25% страждають від двох або більше, потреба в ефективних, довгострокових рішеннях стає все більш очевидною.

doctor analyzing medical health report functional medicine

Пацієнти часто опиняються в пастці медикаментозного лікування, яке лише усуває симптоми без жодної перспективи на вилікування, що призводить до того, що 85% загальних витрат на охорону здоров’я в розвинених країнах припадає на лікування хронічних хвороб.

У світлі цих викликів багато медичних працівників звертаються до функціональної медицини як до потенційного рішення.

healthy dna healthy environment functional medicine

Що таке функціональна медицина

The Американський інститут функціональної медицини(IFM) визначає цю практику як “індивідуалізований, орієнтований на пацієнта, науково обґрунтований підхід, який дозволяє пацієнтам і лікарям спільно працювати над усуненням першопричин захворювань і сприяти оптимальному благополуччю.”

Основним принципом функціональної медицини є визнання того, що кожен пацієнт та його захворювання є унікальною комбінацією факторів навколишнього середовища, способу життя, генетичних та психологічних факторів.

Зміст

 1. Функціональна медицина: Принципи, практика та критика
 2. Витоки функціональної медицини
 3. Ключові принципи функціональної медицини
 4. Діагностика функціональної медицини: Виявлення першопричин хвороб
 5. Сім біологічних систем у функціональній медицині
 6. Стратегії лікування у функціональній медицині
 7. Критика функціональної медицини
 8. Доказова база функціональної медицини
 9. Функціональна медицина та холістична медицина: Спільні принципи, різні підходи
 10. Функціональна медицина проти традиційної китайської медицини (ТКМ)
 11. Навчання та сертифікація з функціональної медицини для лікарів та медсестер

meditation guru incense smoke functional medicine

Витоки функціональної медицини

Функціональна медицина – відносно нова парадигма в охороні здоров’я, що виникла на початку 1990-х років. Її піонером був Джефрі Бленд, доктор філософії, який заснував Інститут функціональної медицини (IFM) у 1991 році.

Доктор Бланд, біохімік з питань харчування, визнав необхідність нового підходу до лікування хронічних захворювань, який би зосереджувався на виявленні та усуненні першопричин хвороби, а не лише на лікуванні симптомів.

На розвиток функціональної медицини вплинуло кілька ключових факторів і тенденцій в охороні здоров’я:

doctor attentive listening patient functional medicine

Зростання хронічних захворювань:У міру того, як хронічні захворювання, такі як ожиріння, діабет і аутоімунні розлади, ставали все більш поширеними, стало ясно, що традиційна медична модель, яка зосереджувалася в першу чергу на наданні невідкладної допомоги і лікуванні симптомів, не підходить для вирішення цих складних, довгострокових проблем зі здоров’ям.

Досягнення системної біології: Зростаюче розуміння взаємопов’язаності біологічних систем та ролі взаємодії ген-середовище у здоров’ї та хворобах забезпечило наукове підґрунтя для цілісного, персоналізованого підходу функціональної медицини[4].

Рух інтегративної медицини: Зростаюча популярність практик комплементарної та альтернативної медицини (CAM) у 1980-х і 1990-х роках, таких як акупунктура, фітотерапія і терапія “розум-тіло”, сприяла більш широкому переходу до більш інтегративної та орієнтованої на пацієнта моделі надання медичної допомоги.

Персоналізована медицина: Поява геноміки та інших “омічних” технологій на початку 2000-х років проклала шлях до більш індивідуалізованого підходу в медицині, який узгоджується з філософією функціональної медицини, що полягає в адаптації планів лікування до унікальних потреб та біохімії кожного пацієнта.

doctor expert library functional medicine

МФМ відіграла вирішальну роль у формалізації принципів і практик функціональної медицини, надаючи програми навчання та сертифікації для медичних працівників, а також сприяючи дослідженням і освіті в цій галузі. 

У 1993 році IFM провів перший курс “Застосування функціональної медицини в клінічній практиці” (AFMCP), який з тих пір став наріжним каменем освіти в галузі функціональної медицини.

За останні три десятиліття функціональна медицина набула все більшого визнання та прийняття в медичній спільноті.

laboratory blood analysis diagnostics functional medicine

У 2014 році Клівлендська клініка стала першим академічним медичним центром, який створив Центр функціональної медицини, на чолі з доктора Марка Хаймана. Цей крок допоміг легітимізувати функціональну медицину та ввести її в мейнстрім охорони здоров’я.

Сьогодні функціональну медицину практикує все більше лікарів, медсестер, дієтологів та інших медичних працівників по всьому світу.

Хоча дехто все ще вважає її додатковим або альтернативним підходом, принципи функціональної медицини – такі як усунення першопричин захворювань, лікування всієї людини, а також акцентування уваги на харчуванні та способі життя – все частіше інтегруються в традиційну медичну практику.

 

doctor analysis medical health nutrition reports functional medicine

Основні принципи функціональної медицини

В основі функціональної медицини лежить набір керівних принципів, які відрізняють її від традиційних медичних практик.

Ці принципи, визначені Інститутом функціональної медицини (IFM), наголошують на цілісному, орієнтованому на пацієнта підході, який спрямований на усунення першопричин захворювання та сприяння оптимальному самопочуттю.

doctor attentive listening functional medicine

Індивідуальна, орієнтована на пацієнта допомога: Наріжний камінь функціональної медицини

Одним з основних принципів функціональної медицини євіра в індивідуалізовану, орієнтовану на пацієнта допомогу.

Практикуючі лікарі визнають, що кожен пацієнт унікальний, з власним набором генетичних, екологічних факторів та способу життя, що впливають на стан його здоров’я. Застосовуючи комплексний підхід до оцінки стану пацієнта, лікарі функціональної медицини прагнуть розробити персоналізовані плани лікування, які відповідають конкретним потребам і обставинам кожної людини.

acupuncture woman needles forehead functional medicine

Виявлення та лікування першопричин захворювання

Ще одним ключовим принципом є зосередження на усуненні першопричин захворювання, а не лише на лікуванні симптомів. 

Працівники функціональної медицини прагнутьвиявити основні дисбаланси або дисфункції, що сприяють розвитку хронічних захворювань. Цей підхід передбачає глибоке вивчення історії хвороби, способу життя та впливу навколишнього середовища, а також поглиблене діагностичне тестування для виявлення прихованих дисбалансів.

У традиційному підході до медицини пацієнт описує свої симптоми лікарю, який підтверджує скаргу кивком голови і швидко виписує ліки, часто вирішуючи лише поверхневі питання, замість того, щоб обговорити проблему та знайти її реальне вирішення.

patient celebrating good health functional medicine

Сприяння оптимальному самопочуттю: Кінцева мета функціональної медицини

Кінцева мета функціональної медицини – сприяти оптимальному благополуччю, а не просто відсутності хвороби.

Цей принцип визнає, щосправжнє здоров’я – це більше, ніж просто відсутність хвороби; воно охоплює стан фізичної, розумової та емоційної життєздатності. 

Враховуючи численні фактори, що впливають на здоров’я, функціональна медицина має на меті дати пацієнтам можливість взяти під контроль своє самопочуття і досягти вищої якості життя.

Роль факторів способу життя та навколишнього середовища у функціональній медицині

Функціональна медицина також підкреслюєважливість факторів способу життя та навколишнього середовища у формуванні результатів здоров’я. Практикуючі лікарі визнають, що дієта, фізичні вправи, управління стресом, сон і вплив навколишнього середовища відіграють вирішальну роль як у зміцненні, так і в підриві здоров’я.

Такі організації, як Європейське товариство інтегративної медицини(ESIM) таАкадемія інтегративної медицини(AIHM) також прийняли ці принципи, просуваючи цілісний та інтегративний підхід до охорони здоров’я, що поєднує найкраще з традиційної та комплементарної медицини.

healthy tree healthy body healthy roots functional medicine

Функціональна медична діагностика: розкриття першопричин захворювання

Діагностичний підхід функціональної медицини різко контрастує з традиційною медичною практикою.

У той час як традиційна медицина часто зосереджена на виявленні та лікуванні симптомів, фахівці функціональної медицини присвячують значний час і ресурси виявленню першопричин захворювань.

Цей процес передбачає комплексну оцінку пацієнта, яка включає детальне вивчення історії хвороби, факторів способу життя та впливу навколишнього середовища.

Обмеження традиційної медицини в лікуванні хронічних захворювань

Лікарі у звичайних лікарнях та поліклініках не мають ні часу, ні фінансових стимулів витрачати багато часу на кожного пацієнта, набагато швидше виписати таблетку для полегшення проблемних симптомів, а з першопричиною проблеми, як правило, не борються.

Інтерв’ю з пацієнтом функціональної медицини: Детальна історія хвороби

Першим кроком у діагностичному процесі функціональної медицини є ретельний збір анамнезу пацієнта. Лікарі витратять багато часу на опитування пацієнта, ставлячи запитання про історію хвороби його родини, перенесені захворювання та поточні симптоми.

Він також поцікавиться дієтою пацієнта, його звичками до фізичних вправ, рівнем стресу, режимом сну та впливом токсинів з навколишнього середовища. Ця інформація допомагає лікарю виявити потенційні тригери та посередники захворювання.

Поглиблене діагностичне тестування у функціональній медицині

На додаток до опитування пацієнта, лікарі функціональної медицини можуть також використовувати розширені діагностичні тести для виявлення дисбалансу або дисфункцій в організмі. Це можуть бути тести на дефіцит поживних речовин, гормональний дисбаланс, генетичні варіації та маркери запалення. 

Використовуючи ці спеціалізовані тести, лікарі можуть отримати більш повне уявлення про унікальний фізіологічний профіль пацієнта.

Розробка персоналізованої матриці пацієнта у функціональній медицині

Після збору діагностичних даних лікар функціональної медицини розробить персоналізовану “матрицю” для пацієнта.

Ця матриця слугує візуальним представленням складної взаємодії між різними факторами здоров’я пацієнта, включаючи його генетичну схильність, вибір способу життя та вплив навколишнього середовища. Аналізуючи цю матрицю, лікар може визначити ключові області дисбалансу або дисфункції, які можуть сприяти розвитку хвороби пацієнта.

Переваги комплексного діагностичного підходу функціональної медицини

Хоча цей комплексний діагностичний підхід займає багато часу, він дозволяє лікарю функціональної медицини розвинути глибоке розуміння унікальних проблем зі здоров’ям пацієнта.

Озброївшись цими знаннями, лікар може створити персоналізований план лікування, спрямований на усунення першопричин хвороби пацієнта, а не просто на усунення симптомів.

Відповідь на критику діагностики функціональної медицини

Критики стверджують, що діагностичному підходу функціональної медицини бракує стандартизації та доказової бази традиційної медицини.

Вони вказують на відсутність чітких визначень таких термінів, як “прекурсори”, “тригери” та “медіатори”, а також на відсутність стандартних протоколів для створення матриць пацієнтів.

Однак прихильники функціональної медицини, такі як доктор Марк Хайман, стверджують, що такий індивідуальний підхід необхідний для ефективного вирішення складної, багатофакторної природи хронічних захворювань.

Сім біологічних систем у функціональній медицині

Функціональна медицина визнає, що людський організм є складною, взаємопов’язаною системою, і що дисфункція в одній області може мати далекосяжні наслідки для здоров’я в цілому.

Щоб допомогти лікарям зорієнтуватися в цій складній ситуації, функціональна медицина визначиласім ключових біологічних систем, які, як вважають, лежать в основі багатьох хронічних захворювань

Ці системи базуються на концепції “клінічного дисбалансу“, який, як вважається, є основною рушійною силою процесів захворювання.

Система асиміляції: Поглинання та використання поживних речовин

Перша з цих систем – це асиміляція, тобто здатність організму засвоювати та використовувати поживні речовини з їжі. Ця система включає мікробіом кишечника, а також дихальні шляхи та пов’язану з ними мікробіоту. Дисбаланс у системі асиміляції може призвести до широкого спектру проблем зі здоров’ям, включаючи розлади травлення, дефіцит поживних речовин і хронічне запалення.

Захист і відновлення: Захисні механізми організму

Друга система – це захист і відновлення, яка охоплює імунну систему організму, запальні реакції та здатність боротися з інфекціями. Дисфункція цієї системи може проявлятися у вигляді аутоімунних розладів, хронічних інфекцій та тривалого загоєння.

doctors discussing healthy diet functional medicine

Енергетична регуляція: Живлення організму на клітинному рівні

Третя система – це енергетична регуляція, яка передбачає здатність організму генерувати та утилізувати енергію на клітинному рівні. Ця система включає функцію мітохондрій, а також регуляцію рівня цукру в крові та інших енергетичних субстратів. Дисбаланс в енергетичній регуляції може сприяти виникненню таких станів, як синдром хронічної втоми, резистентність до інсуліну та ожиріння.

Біотрансформація та елімінація: Процеси детоксикації

Четверта система – біотрансформація та елімінація – стосується здатності організму переробляти та виводити токсини і продукти життєдіяльності. Ця система включає печінку, нирки та інші органи, що беруть участь у процесах детоксикації. Дисфункція цієї системи може призвести до накопичення токсинів в організмі, що може спричинити широкий спектр проблем зі здоров’ям.

Транспортування: Доставка поживних речовин і видалення відходів

П’ята система, транспортна, включає серцево-судинну та лімфатичну системи, які відповідають за доставку поживних речовин і кисню до клітин та виведення продуктів життєдіяльності. Дисбаланс у цій системі може сприяти виникненню таких захворювань, як хвороби серця, гіпертонія та лімфедема.

Комунікація: Сигнальні мережі організму

Шоста система – комунікація – охоплює ендокринну систему, нейромедіатори та інші сигнальні молекули, які дозволяють клітинам і органам спілкуватися один з одним. Дисфункція цієї системи може призвести до гормонального дисбалансу, розладів настрою та інших неврологічних станів.

Структурна цілісність: Основа фізичного здоров’я

Нарешті, сьома система, структурна цілісність, стосується фізичних структур організму, включаючи кістки, м’язи та сполучні тканини. Дисбаланс у цій системі може проявлятися хронічним болем, остеопорозом та іншими захворюваннями опорно-рухового апарату.

Взаємозв’язок семи біологічних систем

Згідно з функціональною медициною, ці сім біологічних систем взаємопов’язані та взаємозалежні, а дисбаланс в одній системі часто призводить до дисфункції в інших. Наприклад, хронічне запалення (система захисту та відновлення) може сприяти розвитку інсулінорезистентності (система енергетичної регуляції), що, в свою чергу, може призвести до ожиріння та серцево-судинних захворювань (транспортна система).

Біологічна система

Ключові компоненти

Супутні проблеми зі здоров’ям

Засвоєння

– Мікробіом кишечника

– Дихальні шляхи та мікробіота

– Всмоктування поживних речовин

– Розлади травлення

– Дефіцит поживних речовин

– Хронічне запалення

Захист і відновлення

– Імунна система

– Запальні реакції

– Захист від інфекцій

– Аутоімунні розлади

– Хронічні інфекції

– Тривалий час загоєння

Енергетична регуляція

– Функція мітохондрій

– Регуляція рівня цукру в крові

– Управління енергетичними субстратами

– Синдром хронічної втоми

– Інсулінорезистентність

– Ожиріння

Біотрансформація та елімінація

– Печінка

– Нирки

– Процеси детоксикації

– Накопичення токсинів

– Системні проблеми зі здоров’ям

Транспортування

– Серцево-судинна система

– Лімфатична система

– Доставка поживних речовин і кисню

– Захворювання серця

– Гіпертонія

– Лімфедема

Комунікація

– Ендокринна система

– Нейромедіатори

– Сигнальні молекули

– Гормональний дисбаланс

– Розлади настрою

– Неврологічні стани

Структурна цілісність

– Кістки

– М’язи

– Сполучні тканини

– Хронічний біль

– Остеопороз

– Захворювання опорно-рухового апарату

 

Оцінюючи пацієнтів через призму цих семи біологічних систем, лікарі функціональної медицини прагнуть виявити першопричини їхніх проблем зі здоров’ям і розробити цілеспрямовані, персоналізовані плани лікування. Однак критики стверджують, що поняття “клінічний дисбаланс” погано визначене і не має надійної доказової бази. Вони також вказують на те, що багато станів, які приписують цим дисбалансам, такі як втома надниркових залоз і синдром дірявого кишківника, не визнаються загальноприйнятою медициною.

Стратегії лікування у функціональній медицині

Після того, як лікар функціональної медицини завершив комплексну діагностичну оцінку та визначив першопричини проблем зі здоров’ям пацієнта, наступним кроком є розробка персоналізованого плану лікування. На відміну від традиційної медицини, яка часто значною мірою покладається на фармацевтичні втручання, стратегії лікування функціональної медицини, як правило, наголошують на модифікації способу життя, дієтотерапії та інших неінвазивних підходах.

Лікування функціональною медициною: Персоналізований підхід до здоров’я

В основі лікування функціональною медициною лежить концепція відновлення балансу та функцій систем організму. Замість того, щоб просто придушувати симптоми, лікарі функціональної медицини прагнуть усунути основні дисбаланси та дисфункції, які сприяють розвитку хвороби. Цей підхід ґрунтується на вірі в те, що організм має вроджену здатність до самозцілення, якщо йому надати належну підтримку та ресурси.

Роль модифікації дієти у функціональній медицині

Однією з ключових стратегій лікування у функціональній медицині є модифікація дієти. Практикуючі лікарі часто рекомендують конкретні дієтичні протоколи, засновані на унікальних потребах пацієнта та його цілях щодо здоров’я;

Наприклад, елімінаційна дієта може бути використана для виявлення харчової чутливості або непереносимості, які сприяють хронічному запаленню, в той час як низькоглікемічну дієту можна рекомендувати пацієнтам з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу;

Інші поширені дієтичні рекомендації включають збільшення споживання цільних, багатих на поживні речовини продуктів, зменшення споживання оброблених і рафінованих продуктів, а також акцент на здорових жирах і білках.

Цільові харчові добавки: Підтримка оптимального здоров’я

На додаток до змін у раціоні харчування, лікарі функціональної медицини можуть також рекомендувати цільові харчові добавки для усунення конкретних дефіцитів або дисбалансів;

Це можуть бути вітаміни, мінерали, незамінні жирні кислоти та рослинні препарати;

Практикуючі лікарі можуть використовувати передові методи тестування, такі як тестування органічних кислот або аналіз мікроелементів, щоб визначити конкретні потреби в поживних речовинах і відповідно адаптувати рекомендації щодо харчових добавок.

Модифікація способу життя: Фундамент для добробуту

Модифікація способу життя – ще один ключовий компонент лікувальних планів функціональної медицини;

Лікарі можуть порекомендувати пацієнту змінити звички сну, методи управління стресом, фізичні вправи та інші щоденні практики, щоб підтримати загальний стан здоров’я і благополуччя пацієнта;

Наприклад, пацієнтам, які борються з хронічним стресом, можна порадити включити медитацію усвідомленості або вправи на глибоке дихання у свій розпорядок дня, а тим, хто страждає на розлади сну, – проконсультувати щодо гігієни сну та важливості встановлення регулярного графіка сну.

Додаткові методи лікування у функціональній медицині

Інші поширені методи лікування у функціональній медицині включають фітотерапію, акупунктуру та мануальну терапію, таку як хіропрактика та масаж;

Ці підходи часто застосовують у поєднанні з модифікацією дієти та способу життя, щоб підтримати природні процеси відновлення організму та сприяти рівновазі й життєстійкості.

Партнерство лікаря функціональної медицини та пацієнта

Важливо, що плани лікування функціональної медицини не є універсальними, а скоріше пристосовані до унікальних потреб та обставин кожного пацієнта.

Лікарі тісно співпрацюють з пацієнтами, щоб розробити персоналізований план, який враховує їхні індивідуальні цілі щодо здоров’я, вподобання та життєві обставини.

Цей спільний підхід ґрунтується на переконанні, що пацієнти є активними учасниками власного здоров’я, а стосунки між лікарем і пацієнтом – це партнерство, а не ієрархія зверху донизу.

Стратегія лікування

Опис

Приклади

Потенційні переваги

Модифікація дієти

– Персоналізовані дієтичні протоколи

– Акцент на цільні, багаті поживними речовинами продукти

– Зменшення кількості оброблених продуктів

– Зосередьтеся на здорових жирах і білках

– Елімінаційна дієта для виявлення харчової чутливості

– Низькоглікемічна дієта при інсулінорезистентності

– Протизапальна дієта

– Зменшує запалення

– Покращує здоров’я кишківника

– Підтримує контроль ваги

– Збалансовує рівень цукру в крові

Харчові добавки

– Цільові добавки для усунення конкретних дефіцитів або дисбалансів

– Використання передових методів тестування для визначення потреб у поживних речовинах

– Вітаміни

– Мінеральні речовини

– Незамінні жирні кислоти

– Рослинні препарати

– Коригує дефіцит поживних речовин

– Підтримує клітинні функції

– Посилює процеси детоксикації

– Модулює імунну відповідь

Зміна способу життя

– Зміни у звичках сну


– Управління стресом


– Фізичні вправи


– Інші щоденні практики для підтримки загального здоров’я та благополуччя

– Медитація уважності

– Вправи на глибоке дихання

– Практики гігієни сну

– Регулярний графік сну


– Йога та тай-чи

– Зменшує стрес і тривогу

– Покращує якість сну

– Підвищує енергію та життєвий тонус

– Підвищує ясність розуму та зосередженість

Інші методи лікування

– Фітотерапія

– Акупунктура

– Мануальні терапії

– Техніка “розум-тіло

– Хіропрактика

– Масаж

– Купінг

– Біологічний зворотній зв’язок

– Гіпнотерапія

– Знімає біль і напругу

– Сприяє розслабленню

– Підтримує емоційне благополуччя

– Посилює зв’язок між розумом і тілом

Критики функціональної медицини стверджують, що деякі методи лікування, рекомендовані лікарями, такі як протоколи детоксикації та певні дієтичні добавки, не мають достатньої доказової бази, а в деяких випадках можуть бути навіть шкідливими.

Вони також вказують на те, що акцент на обширному тестуванні та вживанні добавок може бути дорогим для пацієнтів і не покриватися страховкою.

Незважаючи на цю критику, багато пацієнтів і лікарів повідомляють про значне поліпшення стану здоров’я і якості життя в результаті втручань функціональної медицини.

Критика функціональної медицини

Хоча функціональна медицина набула популярності в останні роки, вона також зіткнулася зі значною критикою з боку традиційної медичної спільноти.

Багато експертів вважають функціональну медицину різновидом шарлатанства або псевдонауки, стверджуючи, що її принципам і практикам бракує наукової строгості та доказової бази.

Відсутність стандартизації в протоколах функціональної медицини

Однією з основних критичних зауважень до функціональної медицини є відсутність чітких визначень і стандартизованих протоколів.

Критики стверджують, що такі терміни, як “прекурсори”, “тригери”, “медіатори” та “клінічний дисбаланс” є розпливчастими і погано визначеними, що ускладнює оцінку обґрунтованості теорій і практик функціональної медицини.

Вони також вказують на відсутність усталених рекомендацій щодо створення матриць пацієнтів або розробки планів лікування, що призводить до непослідовності та варіацій у наданні медичної допомоги серед практикуючих лікарів.

Діагностика та лікування нерозпізнаних станів

Ще одне велике занепокоєння викликає тенденція практиків функціональної медицини діагностувати та лікувати стани, які не визнаються основною медициною.

Наприклад, деякі лікарі можуть приписувати широкий спектр симптомів “втомі надниркових залоз” або “синдрому дірявого кишечника” – станам, які не підтверджуються науковими доказами.

Критики стверджують, що ці діагнози можуть призвести до непотрібного і потенційно шкідливого лікування, а також затримати надання належної медичної допомоги при основних проблемах зі здоров’ям.

Фінансовий тягар тестування функціональної медицини

Функціональну медицину також критикують за надмірну залежність від дорогих і часто непотрібних діагностичних тестів.

Намагаючись виявити приховані дисбаланси та дисфункції, лікарі можуть замовляти широкий спектр лабораторних досліджень, включаючи генетичні тести, аналіз мікроелементів та органічних кислот.

Однак критики стверджують, що багато з цих тестів не були валідовані для клінічного використання і можуть не надавати значущої інформації для прийняття рішень щодо лікування.

Крім того, висока вартість цих тестів може бути значним фінансовим тягарем для пацієнтів, особливо з огляду на те, що вони часто не покриваються страховкою.

Конфлікт інтересів у практиці функціональної медицини

Ще одне занепокоєння викликає потенційний конфлікт інтересів серед практиків функціональної медицини, які продають харчові добавки або інші продукти безпосередньо своїм пацієнтам.

Критики стверджують, що така практика створює фінансовий стимул для лікарів рекомендувати непотрібні або неперевірені методи лікування і може поставити під загрозу об’єктивність і чесність відносин між пацієнтом і лікарем.

Відсутність регулювання та нагляду у функціональній медицині

Нарешті, деякі експерти висловили занепокоєння щодо відсутності регулювання та нагляду у сфері функціональної медицини.

На відміну від звичайної медичної освіти, яка вимагає завершення стандартизованої навчальної програми та складання іспитів, для лікарів функціональної медицини не існує загальновизнаних вимог щодо сертифікації чи ліцензування.

Відсутність стандартизації ускладнює оцінку пацієнтами кваліфікації та досвіду окремих лікарів і може зробити їх вразливими до експлуатації недобросовісними або некваліфікованими постачальниками послуг.

Захист функціональної медицини: Погляди прихильників

Прихильники функціональної медицини, такі як доктор Марк Хайман та Інститут функціональної медицини (IFM), стверджують, що ця критика є необґрунтованою і відображає недостатнє розуміння принципів і практик цієї галузі.

Вони вказують на зростаючу кількість досліджень, що підтверджують ефективність втручань функціональної медицини при ряді хронічних захворювань, і стверджують, що персоналізований, системний підхід функціональної медицини необхідний для подолання складної, багатофакторної природи сучасних хвороб.

Доказова база функціональної медицини

Оскільки функціональна медицина продовжує набирати популярність, зростає потреба в ретельних наукових дослідженнях для оцінки ефективності та безпеки її принципів і практик.

Хоча доказова база функціональної медицини все ще відносно обмежена порівняно з традиційною медициною, з’являється все більше досліджень, які свідчать про те, що певні втручання функціональної медицини можуть бути ефективними для лікування низки хронічних захворювань.

Тематичне дослідження: Функціональна медицина при діабеті 2 типу та гіпертонії

Однією зі сфер, де функціональна медицина виявилася перспективною, є лікування хронічних захворювань.

Дослідження 2019 року, опубліковане в Journal of the American Medical Association Network Open, показало, що підхід функціональної медицини, який включає персоналізовані дієтичні втручання і модифікацію способу життя, асоціюється з поліпшенням якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, і зниженням маси тіла, обхвату талії і артеріального тиску у пацієнтів з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет 2 типу і гіпертонія.

Підходи функціональної медицини до лікування синдрому хронічної втоми (СХВ)

Ще одне дослідження, опубліковане в 2014 році в Journal of Alternative Therapies for Health, показало, що підхід функціональної медицини може бути корисним для пацієнтів із синдромом хронічної втоми (СХВ).

Дослідження показало, що комплексний план лікування, який включав модифікацію дієти, харчові добавки та терапію “розум-тіло”, призвів до покращення втоми, якості сну та загальної якості життя у пацієнтів з СХВ.

Обмеження сучасних досліджень функціональної медицини

Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, важливо зазначити, що доказова база функціональної медицини все ще відносно обмежена, і для повної оцінки ефективності та безпечності її принципів і практик необхідні додаткові дослідження.

Багато з існуючих досліджень є невеликими, спостережливими або пілотними, і існує потреба в більших, добре контрольованих клінічних випробуваннях для підтвердження отриманих результатів і встановлення довгострокових переваг і ризиків втручань функціональної медицини.

Крім того, хоча деякі втручання функціональної медицини можуть бути ефективними при певних станах, вони не можуть бути доречними або необхідними для всіх пацієнтів.

Функціональна медицина та холістична медицина: Спільні принципи, різні підходи

Хоча функціональна медицина і холістична медицина поділяють деякі спільні принципи, такі як зосередженість на лікуванні всієї людини, а не лише окремих симптомів, між цими двома підходами до охорони здоров’я існують деякі ключові відмінності.

Розуміння холістичної медицини: Широкий спектр цілющих практик

Холістична медицина – це широкий термін, який охоплює широкий спектр цілющих практик, включаючи традиційні системи медицини, такі як аюрведа і традиційна китайська медицина, а також більш сучасні практики, такі як натуропатія, гомеопатія та енергетичне зцілення.

Основна мета холістичної медицини – сприяти досягненню балансу і гармонії всередині людини, беручи до уваги її фізичне, психічне, емоційне та духовне благополуччя.

Ключові принципи функціональної медицини

На відміну від традиційної, функціональна медицина – це більш специфічний підхід до охорони здоров’я, який фокусується на виявленні та усуненні першопричин захворювань за допомогою системного підходу.

Практикуючі лікарі функціональної медицини використовують передові діагностичні тести та персоналізовані плани лікування для усунення дисбалансу та дисфункцій в організмі, з особливим акцентом на ролі харчування, способу життя та факторів навколишнього середовища у здоров’ї та захворюванні.

Доказова база функціональної та холістичної медицини

Ще одна ключова відмінність між функціональною та холістичною медициною – це рівень наукових доказів та валідації їхніх практик.

У той час як деякі практики холістичної медицини, такі як акупунктура і фітотерапія, були широко вивчені і мають зростаючу доказову базу, інші, такі як енергетичне зцілення і гомеопатія, залишаються суперечливими і не мають сильної наукової підтримки.

На відміну від них, практикуючі лікарі функціональної медицини прагнуть базувати свою практику на останніх наукових дослідженнях і доказових настановах і, швидше за все, включають традиційні медичні методи лікування поряд зі своїми інтегративними підходами.

Інтеграція традиційних та альтернативних підходів у функціональній медицині

Незважаючи на ці відмінності, і функціональна, і холістична медицина мають спільну мету – сприяти оптимальному здоров’ю та благополуччю, і обидві можуть відігравати цінну роль у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань.

Функціональна медицина проти традиційної китайської медицини (ТКМ)

Функціональна медицина та традиційна китайська медицина (ТКМ) привертають значну увагу у світі охорони здоров’я. Хоча ці два підходи мають багато спільного, вони також мають чіткі відмінності, які відрізняють їх один від одного.

Спільні принципи: Цілісне здоров’я та персоналізований догляд

Холістичний погляд на здоров’я

Взаємопов’язані системи організму: Функціональна медицина і ТКМ визнають організм взаємопов’язаною системою, де дисбаланс в одній області може мати далекосяжні наслідки для загального благополуччя. Ця цілісна перспектива є наріжним каменем обох підходів.

Усунення першопричин

Виявлення та лікування основних дисбалансів: Замість того, щоб просто придушувати симптоми, практикуючі функціональної медицини та ТКМ прагнуть виявити та усунути першопричини проблем зі здоров’ям.

Відновлюючи баланс і належне функціонування систем організму, вони працюють над досягненням оптимального здоров’я.

Персоналізовані плани лікування

Індивідуальний підхід, заснований на індивідуальних потребах: Як функціональна медицина, так і ТКМ підкреслюють важливість персоналізованих планів лікування.

Практикуючі лікарі враховують унікальну конституцію, історію хвороби та симптоми кожного пацієнта, щоб розробити індивідуальний підхід, який може включати модифікацію способу життя та цілеспрямовані втручання.

Основні відмінності: Історичне коріння, методи діагностики та способи лікування

Історичні та теоретичні основи

Давні корені ТКМ

В основі ТКМ лежать концепції інь та янь, ци та п’яти стихій.

Інь та ян представляють протилежні, але взаємодоповнюючі сили, які існують у всіх аспектах життя. Інь асоціюється з такими якостями, як холод, темрява, спокій і внутрішня енергія, тоді як ян представляє тепло, світло, рух і зовнішню енергію.

У ТКМ здоров’я досягається, коли інь і ян збалансовані, тоді як дисбаланс призводить до хвороб і недуг.

Вважається, що ци, яку часто перекладають як “життєва енергія”, тече по каналах, які називаються меридіанами в тілі. Практикуючі ТКМ прагнуть сприяти плавному і збалансованому потоку ци для підтримки здоров’я і запобігання хворобам.

Для регулювання ци і відновлення балансу використовуються такі методи, як акупунктура, фітотерапія і масаж.

П’ять стихій – дерево, вогонь, земля, метал і вода – ще одна фундаментальна концепція ТКМ.

Кожна стихія асоціюється з певними органами, емоціями, порами року та іншими природними явищами.

Взаємодія та взаємозв’язки між цими елементами використовуються для розуміння складної динаміки здоров’я та хвороби в організмі людини.

Виникнення функціональної медицини:  Науково обґрунтований підхід до здоров’я

Функціональна медицина, з іншого боку, є сучасною парадигмою, що виникла в 1990-х роках. Вона спирається на новітні наукові дослідження, щоб зрозуміти складні взаємодії між генами, навколишнім середовищем, способом життя та фізіологією.

Методи діагностики

Традиційні методи в ТКМ: аналіз язика та пульсу

Практикуючі ТКМ покладаються на традиційні методи діагностики, такі як аналіз язика та пульсу, щоб оцінити загальний стан здоров’я пацієнта та виявити дисбаланс в організмі.

Передові інструменти функціональної медицини:  Лабораторні дослідження та сучасні оцінки

Функціональна медицина включає в себе передові лабораторні дослідження та сучасні інструменти для оцінки стану здоров’я пацієнта. Це можуть бути комплексні аналізи крові, генетичні дослідження та спеціалізовані тести для оцінки здоров’я кишківника, гормонального дисбалансу та дефіциту поживних речовин.

Масштаб та інтеграція

НіНМ як комплексна система

ТКМ – це комплексна і незалежна медична система, яку можна використовувати як самостійний підхід до здоров’я і зцілення.

Функціональна медицина як додатковий підхід

Функціональна медицина, незважаючи на свою відмінність, часто розглядається як додаткова або інтегративна медицина, яка може бути включена в традиційну західну медицину.

Навчання та сертифікація з функціональної медицини для лікарів і медсестер

Для медичних працівників, зацікавлених у вивченні функціональної медицини, є кілька варіантів навчання у США та Європі. Хоча більшість програм орієнтовані на лікарів, деякі з них також пропонують навчання для медсестер та інших суміжних медичних працівників.

Навчання функціональній медицині в США:

Інститут функціональної медицини (IFM) є провідною освітньою організацією в галузі функціональної медицини. Вони пропонують курс “Застосування функціональної медицини в клінічній практиці” (AFMCP), який є базовою навчальною програмою для медичних працівників.

Після завершення AFMCP та виконання додаткових вимог, лікарі можуть стати сертифікованими практиками IFM (IFMCP).

Інститут функціональної медицини Каліша пропонує різноманітні навчальні програми онлайн, включаючи 12-місячне наставництво з поглибленою лабораторною інтерпретацією. Їхні курси призначені для практикуючих лікарів усіх рівнів досвіду.

Університет функціональної медицини (FMU) – це навчальна онлайн-програма, яка пропонує сертифікат Certified Functional Medicine Practitioner (CFMP). Програма є самостійною і може бути завершена за 6-7 місяців.

Кілька університетів, таких як Університет Західних Штатів, пропонують магістерські, докторські та випускні сертифікатні програми з харчування людини та функціональної медицини[5]. Ці програми відкриті для різних медичних працівників, включаючи лікарів і медсестер.

Навчання функціональній медицині в Європі:

Інститут функціональної медицини (IFM) пропонує курс “Застосування функціональної медицини в клінічній практиці” (AFMCP) в Європі.

Це забезпечує основу принципів і практик функціональної медицини, але для отримання повної сертифікації клініцисти повинні виконати додаткові вимоги в рамках програми, що базується в США.

Європейське товариство інтегративної медицини (ESIM) займається просуванням освіти та досліджень у сфері функціональної медицини в Європі[2]. Хоча вони пропонують різні освітні можливості, незрозуміло, чи надають вони офіційну програму сертифікації.

Тренінг з функціональної медицини для медсестер:

Програма сертифікації Інституту функціональної медицини (IFM) відкрита для практикуючих медичних сестер (NPs) та інших медсестер, які мають право виписувати рецепти.

Деякі університетські програми, такі як випускні сертифікати з харчування людини та функціональної медицини в Університеті Західних Штатів, також відкриті для медсестер.

Медсестри можуть отримати користь від відвідування конференцій, семінарів та онлайн-курсів з функціональної медицини, щоб розширити свої знання та навички в цій галузі, навіть якщо вони не прагнуть отримати офіційну сертифікацію.

Про автора

Author Photo

Вільям Вікхем (William Wickham)

ветеран фармацевтичної індустрії з більш ніж 25-річним досвідом керівництва у сфері дистрибуції, маркетингу та регуляторних питань. Як генеральний директор Delta Medical, він керував міжнародною експансією компанії в Україні, Росії та Євразії. Вікхем також обіймає посаду керуючого директора з ініціатив соціального маркетингу, використовуючи цифрові стратегії для посилення присутності бренду. Його досвід у дотриманні регуляторних вимог та подачі досьє використовується в якості наукового радника в Maxima Health Research CRO. Знання, отримані на ключових посадах у великих фармацевтичних компаніях, роблять Вікхема авторитетним експертом у галузі.

Прокрутка до верху